Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden worden toegepast op standaard levering. Mocht u door bijzondere redenen haast hebben neem u contact met ons op. Bij spoed service zijn wel kosten aan verbonden. Leveringsvoorwaarden zijn deel van onze Algemeen Voorwaarden.

Voor de standaard levering ziet u de onderstaande voorwaarde:

ARTIKEL 10 LEVERING & UITVOERING

10.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit Italië, per koerier rechtstreeks naar de klant en na ontvangst van de betaling.

10.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan
of aan hem zijn afegeleverd.

10.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikel worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Terra Toscana hem heeft verwittigd.

10.4 Komen Terra Toscana en de Consumenten bezorging overeen, dan geschiet voor de kosten van de consument. De verzend kosten binnen Nederland zijn een standaard bedrag.

10.5 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, kan Terra Toscana de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
[De levering in fasen is mogelijk bij aanschaffen van grote partijen, voor meer informatie maak een afspraak via: 
info@terratoscanaonline.eu

10.6 Indien Terra Toscana gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan beschikking heeft gesteld.

10.7 Terra Toscana streeft er naar binnen drie a vijf [3 á 5] werkdagen na ontvangst van betaling, de order te verzenden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er spraak is van overmacht, niet binnen dertig [30]dagen geleverd wordt, mag de consument de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden.

Top
X
Chat openen
1
Goede dag! Heeft u vragen? Stuur ons een WhatsApp en we reageren heel snel!
Hello! Do you have questions?
Send us a WhatsApp and we will respond very quickly!